søndag 30. januar 2011

Skipper Eli - Førr ei dame!!

Her har nok skipper Eli seilt mer enn en gang!
Historien om ”Skipper Eli”, min tipp-tipp-tipp-tipp-tippoldemor.
Elen Nilsdatter, født i 1705 på Bryggfjell gård i Korgen kommune giftet seg i 1730 med Anders Jørgensen, skipper. Året 1743 kjøpte Anders 2 lasteskip i kompaniskap med Anders Larsen og fikk tillatelse til å handle med fisk på strekningen Nord-Norge – Bergen. Bryggfjell gård lå sentralt til som et midtpunkt og ble et naturlig utgangspunkt for handelen.  Anders førte båten sørover til Bergen mens hans kone, Elen førte båten nordover. Elen ble i hele Korgen kommune kjent som Skipper Eli.

Skipper Eli var en smart kjøpmann og tapte aldri en anledning til å få fortjeneste på det hun gjorde. Ettersom gården deres var så langt fra Hemnesberget der den kirken de hørte til lå, fikk hun seg et lite hus nær kirken hvor hun kunne hvile etter reisen. Hun visste at også andre kirkegjengere hadde langt å reise og sto utenfor kirken og solgte forfriskninger før gudstjeneste. Hun var ofte kledd i fargerike og vakre klær som hun hadde fått via sin manns handel. Noe av dette solgte hun også.

På grunn av disse aktivitetene ble hun ofte forsinket til gudstjenestene. Av og til, etter at gudstjenesten hadde begynt, kunne hun bli sittende i trappa og strikke. Denne oppførselen førte til at en søndag, da hun atter en gang kom for sent, stoppet presten, Jakob Andreas Parelius, gudstjenesten og skjelte henne ut i all offentlighet.  Det gjorde han ved å synge til henne tredje vers av en ukjent dansk salme, skrevet 200 år tidligere. Teksten kritiserte hennes mangel på respekt for Gud og Kirken. Eli svarte ved å synge tilbake niende vers av samme salme. Dette verset forsvarte hennes måte å leve på. Episoden blir ofte gjenfortalt av kirkegjengerne I Hemnesberget, og helt opp til i dag.

Det ble etterhvert påstått at Skipper Eli var en heks, en av de to som levde i distriktet på den tiden. Lokale bygdefolk gikk langt utenom henne når de møttes. Det ble sagt at hun kunne stå i vinduet i øverste etasje av huset og kaste ut et fiskesnøre og fange fisk selv om huset lå langt fra sjøen. Det verserer sagn om henne, bl.a. at hun drev med trollkunster. Noen assosierte det å være heks med hennes ulyst mot å komme tidsnok til kirken. Selv om den andre heksen ble brent, døde Skipper Eli en naturlig, (dog for tidlig) død. Dette var kanskje fordi hennes mann var den lokale lensmannen på den tiden.

Det ble sagt at Skipper Eli var ekstremt gjerrig og samlet seg mye rikdom i løpet av livet sitt. Da hun døde i 1757, ble hennes eiendeler listet opp på 37 sider og ble verdsatt til over 1606 Daler – en fyrstelig sum. Bøker: Müllers postill, halvparten i Den Norske Lov Bog og 10 andre bøker. To jekter med utstyr. På gården fantes det av husdyr: 2 hester, 19 kyr, 3 dalkviger, 1 dalokse, 1 markokse, 3 kalver, 9 sauer, 9 jømmer, 6 geiter, 4 kje, 2 svin

Ettersom hun var så gjerrig mens hun levde, var hun tydeligvis uvillig til å skille seg av med sine eiendeler etter sin død. Etter hennes død hørte en henne ofte romstere gjennom tingene sine på loftet i familiens hjem. Da hennes mann døde, ble tingene hennes solgt unna, men hun ble fortsatt hørt romstere blant tingene sine i deres nye hjem. På Engesmoen var det en akkje (pulk) som ble solgt og som hadde tilhørt Elen. I skjåen der denne akkjen var lagret, kunne man til tider høre at det romsterte når Elen var og "så over" sitt gods i dets nye hjem. Først på 1900 tallet var det en mann, Jens Hundbakken, som mente å skjønne seg på slike ting,. Han slo stål i akkjen og leste over den. Etter dette skal ikke Skipper Eli ha plaget dem mer..

Anders og Skipper Eli hadde seks barn, den eldste var Randi Helen Andersdatter som er min tipp-tipp-tipp-tippoldemor. Da Skipper Eli døde giftet Anders seg med Berit Olsdatter som var Randis ektemanns søster. Da Anders døde i 1794, ble det foretatt en fortegnelse over formuen igjen, og denne gangen ble formuen bare 271 daler. Dette viste hvilken ektefelle som var flinkest til å håndtere økonomien.

Etter Anders død var det Ole, Berit og Anders sin sønn som overtok gården Bryggfjell.

Dette er også i leia nordover, akkurat ved polarsirkelen

Kilder:

http://caolsson.wiki.zoho.com/Hjemmesiden.html

http://www.wainwrightfamily.org/osmo.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar