tirsdag 11. januar 2011

Hvorfor gjør de dette mot oss?


Bilde fra http://www.granheim.no/

Hvorfor gjør de dette mot oss? Vi blir satt mange tiår tilbake i tid når det gjelder service og sykehustjenester. Hvem bestemmer slikt? Hva er begrunnelsen?
Jeg er så opprørt over reportasjen i Nyhetene kl 21.00 på TV2, i dag tirsdag 11.januar.

Reportasjen forteller om korridorer fulle av pasienter, begge sider av korridoren til og med. Innslaget var fra Lungeavdelingen på Ahus. Jeg kjenner at jeg blir tungpustet, engstelig og forbannet. Politikerne måtte vel ha forstått dette på forhånd? Det har ligget pasienter på korridoren der lenge før Aker sykehus ble stengt. Tenke seg til å stenge et fullt fungerende sykehus!! Der står det nå mange tomme rom, kanskje kan disse korridorpasientene fra Ahus kjøres tilbake dit, så kanskje de har en mulighet for å bli friske?

 Det var kolspasienter som ble intervjuet. Tenk deg å ligge der på korridoren, uten pust, uten ringeklokke, uten mulighet for å bevege deg bortover gulvet hvis en krise skulle oppstå ( og det gjør det ofte når det gjelde pusten), Jeg har selv kols, og bare en lunge, skal jeg bli avvist hvis jeg blir syk i natt? Det er jo smekkfullt på Ahus!

Jeg blir så opprørt! Vi lever i et av verdens rikeste land, som styres av økonomer som kun ser tall på et papir. Selvfølgelig er det penger spart å legge ned et sykehus, kortsiktig. Men det vil nok koste noen liv, og noen ekstrautgifter på Ahus, så i det store regnestykket blir det ikke spart noenting. Jeg betviler sterkt at avdelingene kan ansette flere pleiere på grunn av alle som ligger på korridoren. Enda en belastning for pleiere og leger,  som igjen går utover pasientene til syvende og sist.

Jeg blir så sint at jeg har rett og slett ikke godt av dette, selv om jeg visste at det ville bli slik.

Bilde fra fv.no
De har bygd EN ny sengefløy på Ahus, en ny sengefløy som skal ta seg av en befolkning på størrelse med Trondheim. Og det var ikke tomt for andre pasienter i de andre fløyene, tvert i mot. Er det mulig?
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar