torsdag 29. august 2013

MRSA og Akuttmottaket.......


Det er ikke for å klage dette her, men det er til stadighet noe som forundrer meg og som jeg må tenke litt på.  For ikke lenge siden så havnet min nevø på akuttmottaket på Ahus, og der ble han i flere timer som alle oss andre som havner der.   I to timer var han på venterommet sammen med mange andre.  Greit nok, bortsett fra at da han endelig fikk en seng og et rom så ble det isolat fordi han hadde vært innom en legevakt i Thailand for noen månedere siden.  I utlandet finnes det en "sykehusbakterie" MRSA som de ikke vil ha inn på norske sykehus, og det er jo veldig bra at de passer på det.  Bildet til venstre er min nevø sitt, og viser hvordan maten blir servert på isolat, på papptallerkener som kan kastes etterpå........


Og så leder jo dette meg til meg selv da, lillejulaften i fjor.......Jeg ble overført fra sykehus på Lanzarote til Ahus.  Kan vel kalle det en direkte overførsel, jeg ble til og med fulgt og overlevert av en lege.  Men det var ikke snakk om å bli overført fra dene ene senga til den andre.  Nei langt derifra.

Jeg ble plassert på venterommet på akuttmottaket, sammen med veldig mange andre mennesker.  venterommet var veldig veldig fullt.   Det var ikke akkurat noen hemmelighet at jeg kom direkte fra et sykehus i utlandet.  Jeg hadde fremdeles både veneflon i armen og navnebånd.  Det var også klarert at jeg fikk plass på en avdeling på Ahus, allerede før avreise fra Lanzarote.  Etter ganske mange timer, hvorav noen i korridoren på en båre av den grunn at jeg klarte ikke sitte i en stol lengre, så fikk jeg da endelig et rom utpå morgenkvisten, isolat selvfølgelig.

 
Og nå er det jo tankene mine begynner å vandre:   Hvordan kunne de la meg sitte på det venterommet i timevis? Var jeg ikke smittefarlig da?  Det var jo ingen hemmelighet akkurat at jeg kom direkte fra sykeseng på Lanzarote?  Venterommet var trangt, hosting og nysing, plukket på samme dørhåndtak, fingret med samme brusautomat, ikke snakk om meter mellom pasientene her akkurat.  Vel fikk jeg utlevert et munnbind, som jeg ikke klarte å puste gjennom, det ble ganske mye juks der.

Det må vel være noe galt med kvalitetskontrollen her, eller HMS eller hva det nå heter.  Dette stemmer jo ikke med fornuft eller klare tenker i det hele tatt.  Hvorfor måtte jeg isoleres etter så mange timer når det ikke var så nøye med de første timene på det venterommet?  Eller rettere sagt, hvorfor ble jeg ikke isolert med en gang?    Ja jeg bare undres jeg..................

fredag 23. august 2013

HELFO......

Jeg ringte Helfo dagen etter at vi fikk brev om at Ahus ikke klarte å holde den fristen de hadde lovet.  Brevet inneholdt jo en del merkelige utsagn, jeg gjentar dem her, de må tygges ordemtlig:

Sitat:  "Det kan ta lang tid før du kan forvente å bli tildelt time ved Ahus, men om du likevel ønsker å stå på vår venteliste, står du fritt til å velge dette.  Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du da har mistet rettighetene for prioritert helsehjelp, og Helfo har ikke lengre plikt til å hjelpe deg som beskrevet ovenfor."  sitat slutt.

Helfo svarte hyggelig men kanskje ikke så helt oversiktlig:
De skulle kontakte Ahus for å få opplysninger om pasienten, henvisningen og hvilke undersøkelse han skulle ha (hmmm   jeg ville vel nesten tro at Ahus hadde "oversendt" hele saken når de ikke kunne klare å gjennomføre den garantien?)   Helfo hadde ingen, absolutt ingen opplysninger!

Så fortalte Helfo at det faktisk kunne skje at gubben likevel fikk time på Ahus i løpet av 2 uker!!   Ja når Helfo purret på dem......
Hvis så ikke skjedde, skulle Helfo skaffe et annet alternativt tilbud.   Fine greier så langt.  Men....det virker merkelig for meg dette,  Hvorfor sender ikke Ahus hele saken over til Helfo?  Det hadde jo vært tid og ressurser spart.  Eller enda bedre, hvorfor er det ikke en liten avdeling på Ahus som tar seg av sakene når Ahus ikke klarer å overholde fristen?  Hvorfor må det være dobbelt arbeid gjennom Helfo?  Ettersom alle opplysninger finnes hos Ahus, hvorfor kan ikke et menneske/avdeling der på huset gjøre den videre jobben med å finne alternativt behandlingssted?  Er det slik som det er for å holde flere mennesker i arbeid?   Jeg kan aldri tenke meg at det er nødt for å være leger eller sykepleiere som ordner med timebestillinger for alternativt behandlingssted.

Merkelig system, men føyer seg logisk inn i rekken av alt det andre vi kan observere innen helsevesen og andre vesen i dag.

I dag 23.08. fikk vi telefon fra Ahus!!   Gubben har fått time på AHUS 29.8 !!!!   Er det ikke flott?  eller kanskje ikke......
Se avsnittet jeg startet med.  HVIS vi ikke hadde ringt Helfo dagen etter det brevet, hadde han da ramlet ut av listene og stilt helt, helt bakerst til og med uten prioritert behandling?   Hvis vi hadde tenkt som så at vi vil jo gjerne ha dette gjort på Ahus, og vil stå på den ventelista?   Og hadde heller ikke senere fått hjelp fra Helfo med alternativ og gratis behandling?   Vi tolker det slik, faktisk. 

Det må være en feil et sted.

tirsdag 20. august 2013

Gratulerer med dagen!!

Gratulerer med dagen til meg selv, og til alle dem som var aktive med min operasjon på Ahus 20. august for fire år siden.  Og takk til alle som var der i dagene etterpå og tok vare på meg.........

Det er akkurat fire år siden jeg ble operert for lungekreft, hele venstre lunge ble fjernet.  Jeg trodde nesten at jeg skulle slippe å bli rammet av dette, ettersom det var 11 år siden røykeslutt den gangen, men nei......De trøstet meg med det at hadde jeg ikke sluttet å røyke 11 år tidligere, så hadde ikke resultatet blitt som det ble, etter operasjonen.

Om ett år blir jeg "utskrevet" som frisk, da er jeg ikke kreftpasient lengre, og da er det ikke flere kontroller.  Det blir jo også litt skummelt, på en måte.

Når det gjelder mitt forrige innlegg om Garantier og løftebrudd, i dag kom det nytt brev.  Kanskje det hjalp å ringe på fredag med purring og masing.   I dag kom det brev om Overskredet frist for start av behandling.

Det er fint, for da kan vi vandre videre i labyrinten.  Det var et litt alvorlig brev egentlig, jeg måtte lese det noen ganger for å forstå det som stod der:

De beklager at de ikke har klart å overholde fristen de har satt for start av helsehjelpen.  Årsaken er kapasitetsmessige problemer.  Vi kan nå kontakte Helfo for å finne alternativt behandlingstilbud på Ahus sin regning.   Men så kommer det et vanskelig avsnitt:

Sitat:  "Det kan ta lang tid før du kan forvente å bli tildelt time ved Ahus, men om du likevel ønsker å stå på vår venteliste, står du fritt til å velge dette.  Vi gjør deg imidlertid oppmerksom på at du da har mistet rettighetene for prioritert helsehjelp, og Helfo har ikke lengre plikt til å hjelpe deg som beskrevet ovenfor."  sitat slutt.

Det står ikke noe tidsfrist her for når man skal ringe Helfo, men ettersom man kan miste både den ene og den andre rettigheten så er det vel best å få det gjort så raskt som mulig!!!!

Så akkurat, vi ringer i morgen..........

søndag 18. august 2013

Garantier og løftebrudd........

"Du er henvist til Avdeling for xxxxxxxxxx ved Akershus Universitetssykehus.  Henvisningene er mottatt den 19.07.2013.  Din henvisning er vurdert av spesialist ved seksjon xxxxxxxx.  Vi vurderer din helsetilstand slik at helsehjelpen skal starte senest 18.08.13.  Etter lov om pasientrettigheter er du prioritert og har rett til nødvendig helsehjelp innen denne dato."  sitat slutt.

Ja slik lyder begynnelsen på brev fra Ahus, det høres veldig bra ut ikke sant?   Her har nok Støhre og Stoltenberg vært ute med garantier og lovnader igjen!!  Bare synd at de glemte å spørre på Ahus om det var i orden, om Ahus hadde kapasitet til å behandle alle dem som har fått lovnader og garantier.......

Men hva betyr så et slikt brev?  Hva betyr at man er prioritert?  Hva betyr det hvis man ikke får noen time likevel, selv om man har blitt lovt det?  Jo det fulgte med en brosjyre, en forklaring, hør nå bare her:

"Prioriterte pasienter er de som oppfyller vilkårene i prioriteringsforskriften § 2.  Pasientens tilstand må være slik at den påvirker livslengden eller gir nedsatt livskvalitet, pasienten må antas å ha nytte av helsehjelpen og kostnadene må stå i rimelig forhold til tiltakets effekt.  Pasienter som tilfredstiller disse vilkårene får rett til nødvendig helsehjelp og får en juridisk frist for når undersøkelsen eller behandlingen skal startes.  Den juridiske fristen skal settes ut fra en vurdering av hva som er faglig forsvarlig for hver pasient.  Pasienten har krav på å få nødvendig helsehjelp innen den juridiske fristen som blir satt. "

Ja dette ser jo veldig bra ut, på papiret.  Litt betenkelig er det å være prioritert, det ser ut som om det betyr at dette kan faktisk være en smule alvorlig, ellers så hadde det slett ikke blitt prioritert.
Vel, gubben har ikke fått noen time, slett ikke,  Vi har ringt og purret to ganger, senest på fredag.  Da sa den stakkars damen i andre enden at det var ikke satt opp noen time enda, men hun skulle sende vår purring videre...........
Ja hva skjer så ved løftebrudd/fristbrudd?

"Hvis det nærmer seg fristen og sykehuset ser at de likevel ikke vil klare å overholde fristen, blir du varslet om dette.  Du får samtidig informasjon om hvilke konsekvenser det har for din helse at fristen blir brutt og hvilke rettigheter du har i den forbindelse."

Ja ser man det, man har rettigheter her også, men her har det ikke kommet noen varsler om at de ikke klarer å overholde fristen.......og hva betyr så det?   Kjekk brosjyre som fulgte med brev fra Ahus, hør bare her:

" Ved fristbrudd kan du kontakte HELFO pasientformidling på telefon 815 33 533.  Helfo vil finne et tilbud til deg ved et annet sykehus.  Ved fristbrudd har du ikke selv rett til å selv å inngå avtale med et annet sykehus.  Du risikerer å måtte betale selv dersom du ikke lar Helfo finne et nytt behandlingstilbud tl deg."

Uten melding fra Ahus om at de ikke klarer å overholde fristen, så tror jeg ikke at vi kan gjøre noe som helst, men Volvat er jo også en mulighet.  Jeg tror ikke vår opplevelse er unik, de lover og lover og sanker vel stemmer til valget, disse kjekke karene i Dagsrevyen.

Bakhistorien er nesten like ille som dette avsnittet.
Gubben hadde hatt magesmerter i hele vinter.  Han bestilte time hos sin fastlege, i april, fikk time i mai.  Legen tok masse blodprøver, men mrk, ingen fysisk undersøkelse av feks sjekke magen, legen rørte ham ikke........Etter en uke kom resultatet av blodprøvene, alt var i orden, nesten.  Han var blodfattig, senkningen var steget i forhold til tidligere.  Men konklusjon, spis jern og kom tilbake om tre måneder.  Hallo.......man har vel ikke magesmerter en hel vinter fordi man er blodfattig?  Alle blodprøvene var i orden ble det sagt, men hvilke blodprøver var det mon tro?  Det ble det ikke sagt noe om.

Vi reiste på ferie, og magen ble ikke bedre, nå var det tilkommet anfall med kraftig diare også.  Da vi kom hjem ringte jeg og forlangte time på timen hos fastlegen, noe han fikk, heldigvis.  Og heldigvis så var det en vikar, ikke fastlegen.  Vikaren klemte ham på magen, tok nye prøver, sendte henvisning til Ahus og vi tenkte, takk og pris nå skjer det da noenting.........

Og det som har skjedd, ja det begynte jeg dette innlegget med.  Ikke stort egentlig. Lurer på hva jeg skal gjøre på mandag, ringe på nytt tenker jeg, til Ahus, mase mase.........spørre om jeg kan ringe HELFO, men det skal jo ikke være på denne måten?  

Jeg må også si at hver gang jeg ser Støhre eller Stoltenberg på TV, som står der så kjekt og forteller at nå har de bestemt at det gis garantier for behandling innen så og så lang tid, så blir jeg rasende, rett og slett.  De gir alle mulige garantier innen helsevesenet, og bak dem kommer legene og sier kjære vene, dette går ikke, vi har ikke kapasitet, vi har ikke senger nok, vi har ikke leger nok...........  

Tror disse minstrene at vi alle er dumme?  At vi ikke kan tenke, at vi ikke følger med?  

lørdag 17. august 2013

Opp og ned.......

Kontroll hos legen i går, hurra, ned igjen, ned i kortisondose!!  Legen mente forøvrig at nå var bivirknngene mer plagsomme enn selve sykdommen og det har han veldig rett i!!  Nå skal jeg ta 15 mg prednisolon pr dag i fire uker, så får vi se.

Bivirkninger er det masse av, jeg er flekkete på armene og beina, det skal ikke noe til før jeg får blodutredelser i huden.  Men det er jo ikke så farlig, det er ikke vondt, det ser bare vondt ut.  Verre er det med opphopning av vann i kroppen, og hovne bein.  Jeg har fått vanndrivende piller og det hjelper veldig godt, men det er en bivirkning på bivirkningen der.  Hvis jeg slurver med dem, feks pga av at jeg skal bort og det er vanskelig å fly på toalett hele dagen, så blir jeg skrekkelig tungpustet.  Det skjedde da vi var på bilturen på Vestlandet.  Jeg var ganske dårlig.  Da vi kom hjem begynte jeg å ta disse pillene igjen, og pusten ble bedre ganske med en gang.

Det samme har jeg opplevd nå, etter noen dager på båttur, uten vanndrivende piller, ble jeg veldig tungpustet.  Det ble bedre med en gang jeg begynte med pillene igjen.  Legen tror nok at jeg får litt vann i lungen også, som skaper dette.  Ikke så mye, men med min lille pustekapasitet så skal det ikke så mye til før jeg merker det, så nå har jeg fått beskjed om å ikke slurve med dette.

Nei da, og så får vi bare krysse fingre for at jeg kan sette ned og sette ned dosen på denne medisinen som skaper disse bivirkningene......

Om tre dager er det fire år siden jeg ble operert for lungekreft!!  Og jeg er fremdeles her!!  Er det ikke helt utrolig??  Det hadde så klart vært enda bedre om jeg hadde sluppet de andre diagnosene, som denne Polymyalgiaen, men den skal jo bli borte etterhvert, sier legene.  Jeg venner meg stadig til å være som jeg er, og nå har jeg til og med bestilt ny rullestol, med en liten hjelpemotor.

Vi er i båten akkurat nå, vi må benytte været, dvs temperaturen.  Det regner jo som bare det av og til, men det er varmt likevel og vi koser oss.  Tilsammen har vi omtrent tre uker i båt også.  Vi har reist litt fram og tilbake mellom hus og båt etter vær og vind, og det går fint.

I går kveld, på vei hit til båten, så kjørte vi på et rådyr  -  eller det var et rådyr som traff oss.  Bilen ble ikke mye skadet, vi ble ikke skadet, men rådyret ble skadet.   Vi ringte politiets viltnemd som sendte en skytter til oss. Det var en rystende opplevelse, det skjedde så fort.  Vi så ikke noe dyr omtrent før det smalt.  Antagelig ble det et brukket ben på dyret som forvant over veien og inn i en åker hvor gubben og en annen bilist fant det etterhvert.  Til opplysning, man ringer telefon 02800 hvis man er så uheldig å treffe et dyr på veien.
Det ble noen tanker, tenk om dyret hadde kommet et tidels sekund senere?  Da hadde det blitt rett inn i døra på min side.  Tenk om det hadde vært en elg?  Livet er skjørt, virkelig skjørt.............

fredag 2. august 2013

Skummel statistikk? For meg kanskje......

Mest vanlige kreftform i Norge.
1) Prostatakreft
2) Brystkreft
3) Lungekreft
4) Tykktarmskreft
5) Føflekkreft

Flest dødsfall etter kreftform
1) Lungekreft
2) Tykktarmskreft ...
3) Prostatakreft
4) Brystkreft
5)Bukspyttkjertel- kreft

Høyest risiko for kreft før fylte 75 år
1) Prostatakreft: 12,8 %
2) Brystkreft (kvinner): 7,9 %
3) Lungekreft (menn): 4,4 %
4) Lungekreft (kvinner): 3,2 %
5) Tykktarmskreft (menn): 3,0 %

Høyest 5 års relativ overlevelse
1) Testikkelkreft: 97,3 %
2) Skjoldkjertelkreft (kvinner): 94,9 %
3) Føflekkreft (kvinner): 89,5 %
4) Brystkreft (kvinner): 88,7 %
5) Prostatakreft: 88,5 %

Positivt for mange dette her............