tirsdag 31. mars 2015

Hønsehjerner og hønsestrikk...

Det er vel en stor fare for at jeg fornærmer noen høns nå, men jeg kan ikke hjelpe for det.   Jeg har slike bilder i hodet mitt, av kaklende høns som kakler og kakler uten mål og mening. Det er jo også ganske vanlig i en slik hønsegård og hønseflokk at en høne blir hakket til blods, trakassert og plaget.......

En fundering fra meg før jeg kaster meg ut i dette, kan man virkelig miste jobben som daglig leder - på et øyeblikk - uten forvarsel - fordi man har kjøpt en kaffemaskin til kontoret.  En kaffemaskin styret mente var for dyr?

Hva saken gjelder:
For første gang i mitt liv så har jeg vært i en rettssal, og hørt på dommere saksøker, saksøkt, advokater og vitner..Det var en merkelig opplevelse.  Saken dreide seg om usaklig oppsigelse/avskjed. Dette er ikke hemmelig, det har vært en avisartikkel i Romerikes Blad, og saken gikk for åpne dører som det heter, og det var ikke noe referatforbud.  Men før du leser avisartikkelen, revisors rolle er feilaktig framstilt.  Styret trakk tilbake sin godkjennelse av regnskapet, og dermed måtte også revisor gjøre det fordi en revisor kan ikke godkjenne et regnskap som IKKE er godkjent av styret.  Revisor hadde ikke funnet noe som helst galt i regnskapet.  HER er avisartikkelen fra Romerikes Blad.

Den ene ansatte, daglig leder i et fylkeshusflidslag ble plutselig fratatt både jobb, lønn, fullmakter og alt som kunne tas, plutselig og uten forvarsel.  Uten å gå i detaljer om alt -  så kort fortalt, styret mente plutselig at den ansatte daglig leder hadde blandet sammen privat økonomi og lagets økonomi, og som om ikke det var nok å sperre den ansatte ute fra jobb så ble hun også anmeldt for grovt underslag etterhvert.  Hun på sin side anmeldte styret og styrets leder for usaklig oppsigelse og trakassering.

Min bakgrunn
Jeg våger faktisk å påstå at regnskap det har jeg greie på.  De siste 20 år har jeg vært autorisert regnskapsfører, og før det, registrert regnskapsfører.  Jeg har vært med i ganske mange styrer i forskjellige lag og foreninger.  Jeg skjønner meg på bilagskontroll, jeg kan lese bilag og forstår dem. Men.....for å kunne takle en slik affære som dette, og alle andre oppdrag så må man vite hva slags selskap/forening man har med å gjøre.  En jazzklubb kan ikke plutselig komme med bilag for strikkepinner og garn.  Men et husflidslag kan faktisk komme med et bilag for innleid jazzband, hvis det har vært et kurs, et møte, at arrangement, godkjent på forhånd.  Kort sagt med store bokstaver:

MAN MÅ VITE AKKURAT HVA SOM FOREGÅR OG HVA SOM ER GODKJENT OG BESTEMT. Noe av det som ble sagt i retten, fra vitneboks, advokater og dommer:
Dette var en underlig forestilling, og jeg sitter her med mange spørsmål, mye forundring. og veldig mye forskrekkelse.  Jeg kan ikke berette om alt, bare ta med noen "smakebiter" over hvilket nivå dette befant seg på.

Regnskapet 2013 for fylkeslaget ble først godkjent av styret, men så ble godkjennelsen plutselig trukket tilbake.  I melding til alle lokallag kom vel den første løgnen, de skyldte på at årsmøtet var utsatt fordi revisor hadde trukket sin godkjennelse av regnskapet (!!)  Se innledningen.
Regnskapet ble trukket tilbake av styret som hadde gått gjennom bilagene og laget en liste over saker og ting innkjøpt som de mente daglig leder hadde kjøpt til seg selv. Noen eksempler kommer her:

En kaffe maskin ble innkjøpt til kontoret, styret mente denne var altfor dyr.  Og dessuten så hadde det blitt kjøpt to!!!!  Selv om den ene var betalt av daglig leder privat, så ville styret vite hvor denne kaffemaskinen var plassert, om den virkelig var på kontoret eller stod på vedkommendes kjøkken. Min  første forundring, hvordan kan noen tro at hun hadde TO slike maskiner på sitt eget kjøkken?   Og ja, visst var den dyr, styret mente den var altfor dyr, fy skam. alvorlig talt, pris kontra kvalitet kan man diskutere opp og ned og lenge,lenge -  men ikke i en rettsal.......

Sannelig dukket det opp innkjøp av en brevvekt også.  _Tenke seg til at en ansvarsbevisst dame, ansatt som daglig leder, skal være nødt for å sitte i vitneboksen i Nedre Romerike Tingrett og forklare og rettferdigjøre innkjøp av en brevvekt til et kontor!!!   Det er omtrent ikke til å tro.

Mat innkjøpt til styremøter og andre møter ble også diskutert, selv om dette kaklende styret hadde bidratt til å spise maten så var det trukket ut som privat,  innkjøpt til den daglige leder.  Totalt hadde de laget en liste for året 2013 på ca kr 170000 som de mente var privat.  Listen inneholdt veldig mye kontorrekvisita og materiell til aktiviteter, faglitteratur, ..........

Og som om ikke det var nok med denne listen fra bilagene i 2013 så hadde styret leid inn en såkalt "uhildet" revisor som hadde plukket i alle bilag fra 2007 til 2012.  Han kom fram til at den ansatte hadde tusket til seg saker og ting for 1,2 mill i løpet av disse årene.  (Han er forresten engasjert som lagets nye revisor, men er ikke statsautorisert, det blir vel også litt galt? Jeg trodde regnskap for fylkeskommunale midler krevde statsautorisert revisor?)

Det beste på revisors liste, og dagens beste utsagn var betraktning rundt blekkforbruket.  Blekk til printeren  Det var uhorvelig stort mente denne revisoren,  For nå til dags så var det ikke nødvendig å bruke så mye blekk fordi det meste av kommunikasjon foregikk via e-post!!!!  Det var nesten så man ikke kunne tro sine egne ører. Så derfor, alt dette blekket burde den ansatte belastes for......

Også på denne listen var det håndarbeidsmateriell, faglitteratur, utstyr til diverse kurs og arrangementer som de mente hun hadde brukt privat, selv om der fantes både bevis og protokoller på at alle hadde spist og vært aktive.  Det meste av store innkjøp var protokollført og godkjent.  Noe var muntlig godkjent og hadde logisk forklaring.

Vel kunne styret klage på at det var kjøpt mange og dyre vesker og kofferter som hadde blitt brukt til å frakte både materiell, bilagspermer og annet utstyr mellom forskjellige steder og kurs, men da burde de nok ha tatt det opp med den ansatte et helt annet sted og ikke bare pang, anmeldelse for grovt underslag. Også her, kvalitet kontra pris.

Er det lov å lyve i retten?
Ettersom saken her dreide seg om usaklig oppsigelse, så dukket det opp andre ting som forundret meg.  Det var veldig viktig å erklære på forhånd at man skulle si sannheten, og ikke lyve.  Lyve i retten er straffbart sa dommeren før alle vitner tok plass i vitneboksen.  Den saksøkte (nåværende styrets leder) ble konfrontert med løgn etter løgn.  Hun påstod at hun aldri hadde fått sett den ansattes arbeidskontrakt, men det ble lagt fram styreprotokoller hvor det virkelig ble referert at jo den hadde hun da sett. Kontrakten hadde blitt gjennomgått og drøftet og styreleder hadde vært til stede.

Hardnakket påstod styreleder at den ansatte hadde nektet å legge fram halvårsregnskap, men styreprotokollen fortalte en helt annen historie, regnskap var lagt fram, og styreleder hadde sett og vært med på gjennomgang.

Det var flere slike tilfeller, men dette viser vel hvor nivået befant seg?  Flere av vitnene ble spurt om de hadde kontrollert bilagene, bla annet forrige styreleder som svarte at hun ikke kunne se nødvendigheten av å kontrollere ethvert lite kjøp av kontorrekvisita en daglig leder foretok seg.   Så sant,   kanskje dagens styre burde ha definert hva en daglig leder egentlig er. forresten de hadde jo gjennomgått vedkommendes arbeidskontrakt, så de burde jo vite det.

Jeg er faktisk ganske rystet over at det kan finnes slik uforstand og manglende kunnskap om både arbeidet som blir utført på et kontor, og nødvendigheten av innkjøpt utstyr.   Det ble også trukket ut en radio, på dette kontoret skulle alt være helt blankt og ribbet tydeligvis, ingen kaffe, ingen radio, intet blekk, ingen pynt på veggen, ikke mat servert på møtene selv om mange kom rett fra jobb. Ingen faglitteratur, ingen magasinabonnementer, ingenting skulle finnes her, og det som var der var kjøpt inn for å ha privat til den daglige leder, påstod dagens styreleder..


Fylkeslagets vedtekter og formål:
En slags forklaring kan man kanskje finne i definisjonen av formålsparagrafen/Virksomhet  som det ble referert til, hva skulle egentlig dette fylkeslaget drive på med?  Dagens styreleder fortalte at oppgavene var ganske snevre, de skulle fordele penger på lokallagene, de skulle bistå med at lokallagene hadde riktige vedtekter til enhver tid og de skulle arrangere medarbeiderkurs en gang i året, og det var det hele.  Denne revisoren som var innleid for å granske bilagene fra 2007 til 2012 presterte faktisk å få sagt følgende:  Det foreligger kostnader som ikke er forenelig med foreningens mål og aktiviteter (!!!!!)

Forrige styreleder hadde tydeligvis en helt annen formålsparagraf og andre vedtekter.  Der var det aktiviteter hele året for lokallagene.  Det var kurs, foredrag, møter, undervisning.  Laget skulle ta vare på og videreformidle gamle husflidsteknikker, de skulle aktivisere både seg selv og de andre lagene i fylket, lære dem opp i teknikker og organisasjon.   Hvis man skal følge dagens styreleder så er det klart, da trenger man jo egentlig ikke et kontor en gang, så kanskje noen bør kikke på og tolke denne formålsparagrafen litt også før man går til et slikt alvorlig skritt som å anmelde sin mangeårige ansatte for grovt underslag for å ha brukt pengene slik de alltid har blitt brukt i tidligere år..

Nå har jeg selv funnet fram og lest vedtektene. Jeg vil på det sterkeste anmode både nyvalgt revisor, styrets advokat, styrets leder og resten av styret om å lese dette.  Jeg er litt undrende til noen av dommerens spørsmål også,  det virket på meg som om at ikke han heller var klar over hva dette fylkeslaget egentlig skulle gjøre i løpet av et år.  Det forundrer meg ganske så mye at denne forsamlingen ikke stilte i Nedre Romerike og kunne denne vedtektsparagrafen omtrent utenat. Den må leses før neste rettsak, saken om grovt underslag, hjelpe og trøste dem, de vet ikke hva de gjør!! Jeg anbefaler også å konsentrere seg veldig om paragraf  2 som omhandler Virksomhet.  Linken finner du akkurat HER


Hva nå?
Regnskapet for 2013 ble altså først godkjent, så ble det trukket tilbake og ikke godkjent pga denne listen de laget.  I år ble regnskapet for 2014 godkjent, og sannelig godkjente de regnskapet for 2013 også.  Og da er jo mitt spørsmål, hva med alt dette som styret mente var private kjøp?  Nå er det plutselig godkjent.  Hva er det da som er anmeldt?  Det er jo godkjent som lagets kostnader likevel?


Enda en stor forundring fra min side, hvordan kan dette sittende styret underkjenne bilag for mat på styremøter samtidig som de kakler om altfor store kostnader og bevilger seg selv et ganske så kraftig styrehonorar?  I min fartstid som styremedlem/regnskapsfører har jeg aldri sett så stort styrehonorar for så lite arbeid utført.  Og det ble til og med godkjent på årsmøtet!! Totalt kr 45000,-. for å ikke gjøre noen ting ifølge dem selv?

Det endte med forlik i saken, og det var vel egentlig det beste. Hadde saken gått så langt som til en dom så hadde kanskje resultatet blitt akkurat det samme.  Hva partene ble enige om vet jeg ikke, det er mellom de to.  Og det er jo slik det bør være, det har ingen betydning for noen andre.  Men uansett hva de ble enige om, det er helt sikkert alt for lite.  Kanskje man skulle ønske at vedkommende hadde krefter og mot til å gå på neste sak, få en klekkelig erstatning, og dekket alle utgifter?

Jeg skammer meg over mine medsøstre.  Det er godt og vel 3000 medlemmer i disse lokallagene i Akershus.  Det er vel en håndfull som har stått opp og sagt "Hallo hva er det som foregår her, dette er tull, det er galskap"  Alle de andre har vært musestille og tause og har ikke villet blande seg,  De har hatt full anledning til å si hva de mener, til å stoppe denne galskapen, men ingen har gjort noe som helst, bortsett fra det modige medlemmet som sendte mail til alle de andre og fortalte hva som foregikk, uten å få svar.......

1 kommentar:

  1. Det kommer kanskje ikke så klart og tydelig fram i dette innlegget, men det gjenstår fremdeles en rettssak, og det er anmeldelsen om Grovt underslag. Styret har anmeldt daglig leder for grovt underslag. Det forventes vel at også denne saken kommer opp i første halvår men i Oslo denne gangen. Hvis den ikke blir trukket tilbake da.........

    SvarSlett