fredag 6. mai 2011

TT-kort

Nå har jeg fått mitt TT-kort, og brukt det et par ganger. Jeg trodde lenge at jeg ikke kunne få dette kortet ettersom jeg også får støtte til egen bil, men det stemte ikke. Forskjellen er at jeg får den laveste satsen, kr 1650 pr halvår.

Hva er så TT-kort:

TT-tjenesten er transporttjeneste til fritidsreiser for funksjonshemmede som bor i Akershus.

Tilbudet innebærer at du etter en søknadsprosess kan tildeles et TT-kort. TT-kortet kan benyttes som betalingsmiddel i drosje og anvendes ved fritidsreiser.

Hvem kan innvilges TT-kort?

Formålet med TT-ordningen er å bidra til at funksjonshemmede som ikke kan benytte kollektivtransport skal ha et transporttilbud til fritidsreiser.

Du kan innvilges TT-kort hvis

• din funksjonshemming antas å vare lenger enn to år

• du er ute av stand til, på egenhånd, å benytte buss, tog og andre offentlige kommunikasjonsmidler

• du er folkeregistrert i Akershus.(ordningen finnes i alle fylker!)

Godkjenningen som TT-bruker innvilges for en periode på to eller fem år.

TT-ordningen skal ikke erstatte et manglende eller mangelfullt tilbud om offentlig kommunikasjon på søkerens bosted. Vansker med for eksempel å bære varer kvalifiserer ikke alene til å få TT-kort. Søknaden vil også bli vurdert opp mot andre aktuelle transporttilbud for eksempel servicelinjetilbud, bestillingstransport eller lignende på ditt bosted.

TT-kortet er ikke ment å dekke reiser som kan støttes av andre offentlige ordninger, for eksempel til og fra legebesøk og behandling, eller arbeids- og utdanningsreiserFlere opplysninger om TT-kort

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar