lørdag 7. juni 2014

Fritaksavtale bomringer

Jo da, det er mulig å bli fritatt for å betale bompenger på diverse steder.  Ikke alle, men noen.  Første betingelse er at man har Parkeringstillatelse for forflytnigshemmede, det blå fine kortet dere vet!

 Har man kortet så kan man søke om fritaksavtale hos det bomselskapet hvor man har avtale.  Men det er som nevnt ikke alle bomstasjonener man kan kjøre gjennom helt gratis.  Det er definert slik:  Alle bomringer i Norge, og myndighetene har definert Oslo og Bærum som bomring sammen med Bergen, Nord-Jæren, Tønsberg, Namdal, Haugalandspakken, Miljøpakken i Trondheim, Kristiansand og Kråkerøyforbindelsen.

Har du avtale med noen av disse (vi har avtale hos Fjellinjen som besørger bomringen i Oslo og Bærum) så ta en telefon og undersøk saken, eller finn det fram på internett.   Du må legge ved kopi av kortet, registreringsnummeret på bilen, bilmerke, og kundenummer hos bomringselskapet.  Og så må jo det hele me rkes med søknad om Fritaksavtale.

 Her finnes opplysninger hos fjellinjen     

Det ble faktisk ordnet i løpet av noen få dager for vår del, og hvorfor betale for noe man kan slippe?  Det er jo bare dumt.


Lykke til!!
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar